Jun 24, 2009

Bamboo Mojito - residential lot


(Click to enlarge / Klikni na obrázek pro zvětšení )

3 bathrooms / 2 koupelny * 2 bedrooms / 2 ložnice * study room / pracovna *
* 2 parking places / 2 parkovací místa * swimming pool / bazén
(40x40)

Fully furnished - my own original set of (EA) furniture. / Kompletně zařízeno mojí vlastní originální sadou nábytku (od EA).
No custom content.

DOWNLOAD Exchange / Výměna

Gallery / Galerie


No comments: