Jun 21, 2009

Luxury park - EA makeover, lot 02Remake of park before Alto´s house. /
Předělávka parku před domem rodiny Alto.

Activities: fishing, grill, chess, dance, telescope /
Aktivity: rybaření, šachy, grilování, tanec, vyhlídka s dalekohledem

(Click to enlarge / Klikni na obrázek pro zvětšení)Gallery / Galerie
Luxury park
(Na parcele nebyl použitý žádný uživatelský obsah / No custom content)


No comments: