Aug 23, 2009

StrangeTown Project - Lot No. 67Knihkupectví a obchod s potravinami / Bookstore and Grocery Store

Součást projektu StrangeTown - Divnoměsto. / Part of StrageTown ProjectKlikni na obrázek pro zvětšení / Click to enlarge


Uživatelský obsah - nutná samostatná instalace:
Custom content - separate install required:
sofa ze sady pro obývací pokoj / sofa from living room set - Stylist Sims
nabídková cedule / sandwich board - Megbo84
odpadky / garbage - lemoncandy


DOWNLOAD - MEDIAFIRE

No comments: