Jul 21, 2010

Animals for Kids - walls + patterns


9 vzorů / 9 patterns
Vyrobeno v CAP / Created in CAP
Stylový / Themed
2 barvy / 2 colors6 tapet / 6 walls
tapety - různé / walls - misc
2 barvy / 2 colors
Credits:
- TSR Workshop
- "PixelFarmPets" font
---------------------------------------------------------
I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: