Jul 31, 2010

"Tee for Sable"ADULT MALE / YOUNG ADULT MALE
DOSPĚLÝ / MLADÝ DOSPĚLÝ

2 colors - stencil IS RECOLORABLE
*
2 barvy - obrázek JE PŘEBARVOVATELNÝ 
EA MESHDOWNLOAD  - MEDIAFIRE - PACKAGE


Credits:
- TSR Worskhop
- Delphy's Sims 3 Pack Multi-Extracter
- "Devil Inside" font 
- List of pictured CC HERE

-----------------------------------
I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: