Sep 5, 2010

Poster - Face 08"Faces on the Wall Project"
FACE 08Vyžaduje datadisk Povolání. / Ambitions required.

DOWNLOAD - MEDIAFIRE - PACKAGE

There is a small issue in the middle of the poster. Visible only from far./ Malá nedokonalost v podobě linky uprostřed. Viditelná pouze zdálky.


Credits:
- S3OC
- S3CP
- Peggy - Hair
- 234jiao - Skin
- Vampire_aninyosaloh - Eyes

-----------------------------------
I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: