Sep 7, 2010

Walls17ČÁSTEČNĚ PŘEBARVOVATELNÉ / PARTLY RECOLORABLE

4 parts * 4 díly
category: wall set * kategorie: soupravy na zeď

DOWNLOAD SET - MEDIAFIRE - PACKAGE

DOWNLOAD SET - MEGAUPLOAD - PACKAGE

Credits:
- freedesignmagazine.com
- TSR Worskhop
- Delphy's Sims 3 Pack Multi-Extracter

-----------------------------------

I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: