Nov 10, 2010

"Haiku" Garden
Community
25x50
NO CC, NO EA STORE / BEZ DOWNLOADŮ, BEZ EA STORE


CLICK TO ENLARGE / KLIK NA OBRÁZEK PRO ZVĚTŠENÍ


Required: WA + Late Night
Vyžaduje: CeHo + PSet

DOWNLOAD - MEDIAFIRE - package
Instalační pokyny pro package / Install instructions for package:
- vložte soubor do složky Library / - put the file to Library folder
(obvykle / usually: ... /Documents / El...Arts/ The Sims3 / Library)

Exported from game version 6.0.81 / Exportováno ze hry verze 6.0.81


-----------------------------------
PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: