Apr 23, 2011

Iolani


Recomended custom content (not included) /
Doporučený uživatelský obsah (vyžaduje samostatnou instalaci):
Kůže / Skin - Evie
Kontaktní čočky / Contact Lenses - Goldeneyes
Obočí / Eyebrows - Evie
Rtěnka / Lipstick - Shyne
Vlasy / Hair - NewSea / Lotus

Šaty / Dress - kolekce LuxBy / SP HELS

Exported from game version 7.0.55 / Exportováno ze hry verze 7.0.55Credit:
cmomoney + traelia for pose


I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: