Apr 12, 2011

Walls 33
4 parts * 4 díly
category: wall set * kategorie: soupravy na zeď

Picture IS NOT recolorable. / Obrázek NENÍ přebarvovatelný.

Wine - Vínová


Black - Černá


In your game I recommend you to recolor it instead of using my original wallpaper.


Credits:
Alex-Zhang
- TSR Worskhop
- Delphy's Sims 3 Pack Multi-Extracter
- Cmomoney + Simul8rReviews for pose

-----------------------------------

I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: