May 28, 2011

Walls 35 - Retro


"Old Pink"


Klik pro zvětšení / Click to enlarge


NON RECOLORABLE
  NEPŘEBARVOVATELNÉ
3 parts * 3 díly
category: wall set * kategorie: soupravy na zeď
Klik pro zvětšení / Click to enlarge

"Cappuccino"NON RECOLORABLE
  NEPŘEBARVOVATELNÉ
3 parts * 3 díly
category: wall set * kategorie: soupravy na zeďModel

Credits:
- Cmomoney + Traelia for poses
- Webtreats
- TSR Worskhop
- Delphy's Sims 3 Pack Multi-Extracter

-----------------------------------

I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

1 comment:

Shyne said...

I usually don't comment on walls, but these really stand out! :D They look great LD, thank you! :)