Jun 29, 2011

Nanuk
Recomended custom content (not included) /
Doporučený uživatelský obsah (vyžaduje samostatnou instalaci):
Kůže (tvář) / Skin (Face) - Ephemera (přepisující / default repl.)
Kůže (tělo) / Skin (Body) - Peggy (přepisující / default repl.)
Kontaktní čočky / Contact Lenses - Shady
Vlasy / Hair - TumTumExported from game version 8.0.152 / Exportováno ze hry verze 8.0.152Credit:
cmomoney + traelia for pose


I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.