Sep 23, 2011

Eldrin


Recomended custom (and EA Store) content (not included) /
Doporučený uživatelský obsah (vyžaduje samostatnou instalaci):
Kůže / Skin - Ephemera (NON DEFAULT - Pale)
Obočí / Eyebrows - Evie
Vlasy / Hair - EA Store
Kontaktní čočky / Contact lenses - Escand
Uši (posuvníky do CAS) / Ears (as CAS sliders) - cmarNYC
Rtěnka / Lipstick - Papercat

Růže na obrácích / Pictured Rose - LemonLeaf


Každodenní a sportovní oblečení (vršek) / Everyday and athletic clothing (top) - EA Store
Kalhoty / Pants - EA Store

Exported from game version 9.0 / Exportováno ze hry verze 9.0DOWNLOAD .SIM

Credits:
cmomoney + TumTum and Traelia for poses


I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

1 comment:

Sackgirl said...

Really hansome sim. He has great bone structure.