Apr 11, 2011

Walls 30

2 parts * 2 díly
1 pattern * 1 vzor
category: wall set * kategorie: soupravy na zeď

FLOWER IS NOT recolorable. / KVĚTINA NENÍ přebarvovatelná.

DOWNLOAD SET - MEDIAFIRE - PACKAGE


Credits:
Pinkonhead
- TSR Worskhop
- Delphy's Sims 3 Pack Multi-Extracter

-----------------------------------

I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: