Jul 17, 2010

Alien Garden 01"Alien Garden Project"
Part I: Plants and trees from base game / Díl I: Rostliny a stromy ze základní hry DEFAULT REPLACEMENTS FOR PLANTS AND TREES
SOUBORY PŘEPISUJÍCÍ PŮVODNÍ STROMY A ROSTLINY VE HŘE

WARNING!
I´m a begginer in creating custom content and I give you NO GUARANTEE.
DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OUWN RISK.

VAROVÁNÍ!
Jsem začátečník ve tvorbě vlastního obsahu do hry a nemohu vám dát žádné záruky.
Download a instalace na vaše vlastní riziko.Plant and trees are each in a separate package, sou you can install only those you want.
Každá rostlina je sbalena do samostatného souboru, takže si můžete nainstalovat jen které chcete.

INSTALL AND UNINSTALL INSTRUCTIONS:
These files are "normal" package downloads, so install them to Mods folder as usually. For uninstall just delete them.

INSTALAČNÍ A ODINSTALAČNÍ INSTRUKCE
Tyto soubory jsou "normální" download formátu package, takže je instalujte do složky Mods jako obvykle. Pro odinstalci je smažte.

Tested in game version 4.2 / Testováno ve verzi hry 4.2.

DOWNLOAD MEDIAFIRE - PACKAGE
DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES
NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADYMy files have no icons in the game, but don´t worry about it, you won´t need it. Use original trees and plants from the game, their color will by changed.
*
Moje soubory nemají ve hře žádnou ikonku, ale tím se netrapte, protože ji nepotřebujete. Použijte původní stromy a keře ze hry, jejich barva už bude změněná.

Credits:
- S3OC
- S3CP
- Woodstock (know-how, help and testing)
- TheYautjaGirl (testing)
- LoveSiminka (testing)

6 comments:

Mango said...

Its gorgeous <3
Such an interesting type of world these plants are going to be.

Mediafire's crapping out on me. Could you pretty please reupload?

Loverdag Berth said...

Thank you for the comment.

The download works on my side, I checked twice now. Please try again.

Mango said...

It works now, thank you :)

Anonymous said...

How were you able to texture the tree's and rocks if not using speedtree? you say you used s3oc? but i find no texture files? many of us have been looking for a way for a while?

Fire.

Customsims3.com

Loverdag Berth said...

Read this tutorial, maily step 3:
http://www.modthesims.info/showthread.php?t=345670

Anonymous said...

Thank you very much Loverdag.

Fire.

Customsims3.com