Jul 17, 2010

Alien Garden 02"Alien Garden Project"
Part II: Plants and trees from Ambitions / Díl II: Rostliny a stromy z Povolání snů 
(EP Ambitions is required! / Vyžaduje datadisk Povolání snů!)DEFAULT REPLACEMENTS FOR PLANTS AND TREES
SOUBORY PŘEPISUJÍCÍ PŮVODNÍ STROMY A ROSTLINY VE HŘE

WARNING!
I´m a begginer in creating custom content and I give you NO GUARANTEE.
DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OUWN RISK.

VAROVÁNÍ!
Jsem začátečník ve tvorbě vlastního obsahu do hry a nemohu vám dát žádné záruky.
Download a instalace na vaše vlastní riziko.Plant and trees are each in a separate package, sou you can install only those you want.
Každá rostlina je sbalena do samostatného souboru, takže si můžete nainstalovat jen které chcete.

INSTALL AND UNINSTALL INSTRUCTIONS:
These files are "normal" package downloads, so install them to Mods folder as usually.
For uninstall just delete them.

INSTALAČNÍ A ODINSTALAČNÍ INSTRUKCE
Tyto soubory jsou "normální" download formátu package, takže je instalujte do složky Mods jako obvykle. Pro odinstalci je smažte.

Tested in game version 4.2 / Testováno ve verzi hry 4.2.

DOWNLOAD MEDIAFIRE - PACKAGE
DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES
NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY


My files have no icons in the game, but don´t worry about it, you won´t need it. Use original trees and plants from the game, their color will by changed.
*
Moje soubory nemají ve hře žádnou ikonku, ale tím se netrapte, protože ji nepotřebujete. Použijte původní stromy a keře ze hry, jejich barva už bude změněná.

Credits:
- S3OC
- S3CP
- Woodstock (know-how, help and testing)
- TheYautjaGirl (testing)
- LoveSiminka (testing)

5 comments:

Timian11 said...

Super:
:)

Loverdag Berth said...

Vďaka :)

Anonymous said...

Can you add non default replacement versions of the plants? I' love to use them, but I don't want to replace anything.

Loverdag Berth said...

Unfortunately not - I don´t know how.

LoveSiminka said...

Jů jsem v titulkách.Bravo!