Aug 24, 2010

"Heart for You""Heart for You"

ADULT FEMALE / YOUNG ADULT FEMALE
DOSPĚLÁ / MLADÁ DOSPĚLÁ

3 colors, stencil IS NOT RECOLORABLE
*
3 barvy, obrázek NENÍ PŘEBARVOVATELNÝ

EA MESH


DOWNLOAD - MEDIAFIRE - PACKAGE

Credits:
- - Stock T-Shirt Designs
- TSR Worskhop
- Delphy's Sims 3 Pack Multi-Extracter
- 234jiao for skins

-----------------------------------
I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: