Aug 24, 2010

"Heart and Skull""Heart and Skull"

ADULT MALE / YOUNG ADULT MALE
DOSPĚLÝ / MLADÝ DOSPĚLÝ

1 color - stencil IS NOT RECOLORABLE
*
1 barva - obrázek NENÍ PŘEBARVOVATELNÝ 

EA MESH

2IN1 / 2V1

DOWNLOAD  - MEDIAFIRE - PACKAGE

Credits:
- Stock T-Shirt Designs
- TSR Worskhop
- Delphy's Sims 3 Pack Multi-Extracter
- Subaxi for skins

-----------------------------------
I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: