Aug 4, 2010

Set for Caffé 01
Floor 03 - Caffé
3 colors * 3 barvy
2 parts  *  2 díly
category: masonry / kategorie: zdivo


- recolor of EA mesh / přebarvení meshe od EA


DOWNLOAD SET - MEDIAFIRE - PACKAGE

Credits:
- TSR Worskhop
- S3OC + S3PE
- Delphy's Sims 3 Pack Multi-Extracter
- "Scriptina" font
- "FOOD!" font

-----------------------------------

I give you NO GUARANTEE. DOWNLOAD AND INSTLALL AT YOUR OWN RISK. * PLEASE DO NOT UPLOAD TO EXCHANGE OR PAYSITES. * PLEASE DO NOT CLAIM MY WORK AS YOURS. * Nemohu vám dát žádné záruky. Download a instalace na vaše vlastní riziko. * PROSÍM NENAHRÁVEJTE DO VÝMĚNY A NA STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍ PLACENÉ DOWNLOADY * PROSÍM NEVYDÁVEJTE MOJI PRÁCI ZA SVOU.

No comments: