Aug 5, 2010

Alien Park


obecní parcela / community lot

60x60

(předělávka mého staršího Botanical Parku / makeover of my older Botanical Park)

VYŽADUJE DATADISKY CEHO, PoSn a kolekci LUXBY
WA, AMBITIONS and HEL REQUIRED


Recomended custom content (not included) /
Doporučený uživatelský obsah (vyžaduje samostatnou instalaci):
- přebarvení stromů a rostlin / recolors of trees and plants
1/Základní hra  *Base game:
brambles, boston fern, plant buckhorn, tree buckhorn, bamboo, cypress, cattails
DOWNLOAD HERE
2/ Povolání Snů * Ambitions:
oak moss tree, birch tree, water lily
DOWNLOAD HERE

- terény / terrains (grass 08 + grass 03)
DOWNLOAD HEREDOWNLOAD - MEDIAFIRE

No comments: